Historie

domu u Bílého jednorožce a Týnského chrámu

english český русский

Dům u Bílého jednorožce - zvaný též Trčkovský či Šmolkův (podle majitelů) je raně středověkou stavbou. Byl přestavěn goticky a následně renesančně. Současná podoba fasády je z 18. Století. Předpokládá se, že současná rozsáhlá gotická sklepení byla v době 13.století přízemím a celé náměstí bylo o mnoho metrů níž. Blízkost řeky a časté záplavy postupem času město zvedly, proto řada současných sklepů v této lokalitě má několik pater. Nepříjemnosti se záplavovou vodou byly vyváženy velmi snadným budováním studní. Jedna z nejstarších je i ve sklepení tohoto domu v místech současné prodejny Moser.

Dům je součástí celku Staroměstského náměstí (oficiální název od roku 1895, dříve také Velké náměstí nebo Staré tržiště), které se rozkládá na ploše více než 9000 m². Náměstím kráčely dějiny Českého státu, korunovace králů či se zde 21. června 1621 uskutečnila poprava 27 českých pánů. Velkou ranou do vzhledu náměstí, bylo bombardování 5. května 1945. Tehdy vyhořela Staroměstská radnice a jedno z křídel již nebylo nikdy opraveno.

Vlastnictví domu se velmi často měnilo, Ve 14.století získal dům jistý lékárník Kuneš a odtud pochází jméno "u jednorožce". Jednorožec byl totiž znakem lékárníků.

Posledním majitelům byl dům zabaven v padesátých letech s nástupem komunistického režimu a v roce 1992, po sametové revoluci, byl jejich potomkům vrácen.

Od roku 1994 je zde v provozu rodinný Restaurant U Týna, který navazuje na tradici velmi oblíbené kavárny.

Týnský chrám - kostel Panny Marie před Týnem

Stavba chrámu probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí století 16. Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely a to jak po stránce architektonické, tak svým dochovaným vnitřním mobiliářem. Tvoří jednu z nejznámějších dominant Prahy. Přední část kostela s portálem směrem do náměstí je obestavěna předsunutou zástavbou dvou domů, jedním z nich je Týnská škola a druhým náš Dům U bílého jednorožce.